knop-ik-wil-opvang-bieden-170 knop-ik-zoek-een-gastouder-170 knop-ik-heb-zelf-een-gastouder-gevonden-170

Wat mag u van ons verwachten ?

Gastouderbureau de Veenborg bemiddelt actief tussen vraagouders en gastouders. Hebben wij de perfecte gastouder niet in ons bestand, dan gaan we samen met u op zoek.

Wij staan voor de kwaliteit van onze gastouders. Onze  gastouders worden regelmatig uitgenodigd voor trainingen en bijeenkomsten om het werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld het pedagogische beleidsplan, Protocol Kindermishandeling en andere Protocollen met betrekking tot Veiligheid. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar tegelijkertijd opvangen, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar. Er mogen maximaal 5 kinderen jonger dan 4 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 baby’s onder 1 jaar, en maximaal 4 kindjes jonger dan 2 jaar. Hoeveel kinderen een gastouder in de praktijk op zal kunnen vangen is onder meer afhankelijk van de kwaliteiten van de gastouder en de beschikbare speel- en slaapruimte. Het aantal op te vangen kinderen wordt rustig opgebouwd, niet iedere gastouder is geschikt voor de maximale bezetting.

Om de financiële afhandeling goed uit te voeren maken wij gebruik van een online systeem. Alle benodigde informatie kunnen zowel vraagouders als gastouders downloaden wanneer het hun uit komt. Alle informatie welke nodig is voor bijvoorbeeld de belastingdienst is ten alle tijde inzichtelijk! Mocht u hulp nodig hebben met het aanvragen van de kinderopvangtoeslag dan kunnen wij u uiteraard helpen.

Ons gastouderbureau wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD of het bureau voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. Hier kunt u het rapport van De Veenborg inzien.