knop-ik-wil-opvang-bieden-170 knop-ik-zoek-een-gastouder-170 knop-ik-heb-zelf-een-gastouder-gevonden-170

Klachtenregeling

Een klacht is een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen. Klachten proberen wij in eerste instantie in onderling overleg zo snel mogelijk intern op te lossen. Mocht dit onverhoopt geen bevredigende uitkomst geven, kan men de klacht extern melden bij de geschillencommissie.

Ouders hebben het recht om rechtstreeks zonder vooroverleg met het gastouderbureau, zich met een klacht te melden bij de geschillencommissie. Lees HIER meer.